Otuliny egzotermiczne Volumix FX

Otuliny egzotermiczne Volumix FX produkcji firmy Jodovit® wykonane są z materiału o dużej egzotermiczności i ogniotrwałości. Pozwala to na skuteczne zasilenie stopów nawet o małym zakresie temperatury krzepnięcia. Można je stosować dla staliw zwykłych i stopowych, żeliw szarych, sferoidalnych i stopowych oraz stopów miedzi. Dostarczenie dodatkowego ciepła przez otulinę podczas krzepnięcia nadlewu pozwala na znaczące powiększenie jego modułu w stosunku do modułu geometrycznego.

Pliki do pobrania