Aktywator spalania Anlen

Z AnLen zmienia się podejście do palenia, które staje się ciepłe, oszczędne, łatwe i bezproblemowe. AnLen  – DRZEWO, ANLEN-WĘGIEL, AnLen-KOKS to aktywatory spalania paliw stałych (węgli, biomasy i koksu) powodujące:

 • wzrost ilości wydzielonej energii oraz poprawienie czystości spalania,
 • zwiększają ilość wydzielonej energii cieplnej do 35%,
 • umożliwia zaoszczędzenie nawet 25% paliwa koniecznego do ogrzewania domu, mieszkania lub miejsca pracy przy zapewnieniu obecnego komfortu cieplnego optymalizuje procesy spalania, czyniąc je przyjaznym dla środowiska,
 • ograniczają ilość produkowanego przez palenisko czadu, poprawiając bezpieczeństwo pracy urządzeń grzewczych,
 • stabilizuje pracę kotłów i pieców (długie wypalanie paliwa w optymalnych warunkach, wysoka temperatura spalania),
 • optymalizuje przenoszenie ciepła do odbiorników,
 • umożliwia samooczyszczenie komory spalania,
 • wydłuża czas eksploatacji urządzeń grzewczych.

Co się dzieje po dodaniu Anlen?

 • przepalanie komory spalania kotła z naniesionych wcześniej osadów sadzy i smoły przy optymalnym wyzwoleniu działania AnLen,
 • przy ustabilizowaniu pracy kotła nad kominem widać drobne obłoczki białego dymu lub tylko falujące ciepłe powietrze,
 • poprawia bezpieczeństwo użytkowania urządzeń:
  • komina – minimalne ryzyko zapalenia się sadzy w kominie,
  • pieca lub kominka
 • AnLen ogranicza do minimum ilość wytworzonego przez palenisko czadu,
 • węgiel czy drewno wypala się dokładnie,
 • spalanie zupełne,
 • umożliwia palenie drewnem wilgotnym,
 • poprawiony jest komfort cieplny,
 • nie trzeba tak często podkładać, a co za tym idzie nie ma potrzeby tak wielokrotnego schodzenia do kotłowni,
 • nie ma potrzeby tak częstego czyszczenia pieca lub kominka,
 • lepiej wykorzystuje węgiel lub drzewo. Niższe porcje węgla lub drewna produkują tyle samo ciepła co większa porcja bez AnLen,
 • możliwe jest oszczędzanie węgla lub drewna (15% – 20%) przy zachowaniu dotychczasowego komfortu cieplnego,
 • aktywacja AnLen trwa średnio około 15 minut,
 • po około 30 minutach palący się stos paliwa zacznie wydzielać duże ilości ciepła,
 • ilość ciepła bezpośrednio zależy od ilości i ciśnienia przepływającego przez stos paliwa powietrza (turbulencja) oraz koncentracja aktywatora AnLen (koncentracja-odpowiednia ilość aktywatora do masy paliwa),
 • w celu ograniczenia ilości wydzielanego ciepła należy przymknąć otwory dolotowe powietrza w urządzeniu grzewczym.

AnLen jest mieszaniną naturalnych węglanów, której skład chemiczny zbliżony jest do składu chemicznego popiołu. Jest obojętny chemiczny. Nie reaguje z tlenem i innymi gazami jak również z metalami i ceramiką. Produkt jest całkowicie bezpieczny dla ludzi z zwierząt jak również dla pieców i kominków. 1,0 kg AnLen wystarcza na 1000 kg paliwa.

Podanie AnLen na węgiel, koks lub drewno jest bardzo proste. Wystarczy posypać odmierzoną ilością aktywatora przygotowany węgiel, koks lub drewno (1,0 g AnLen na 1 kg paliwa). Tak przygotowanym opałem rozpalić w piecu lub kominku (do każdego zakupionego środka zapewniany odpowiednią instrukcją obsługi).

Aktywacja AnLen trwa średnio około 15 minut. Po około 30 minutach palący się stos węgla lub drewna zacznie wydzielać duże ilości ciepła. Ilość ciepła bezpośrednio zależy od ilości ciśnienia przypływającego prze stos powietrza (turbulencja) oraz koncentracja aktywatora AnLen (koncentracja-odpowiednia ilość aktywatora do masy paliwa). W celu ograniczenia ilości wydzielanego ciepła należy przymknąć otwory dolotowe powietrza w urządzeniu grzewczym.

Zalety stosowania Anlen:

 • wzrost ilości wydzielonej energii oraz poprawienie czystości spalania,
 • zwiększenie ilości wydzielonej energii cieplnej do 35%,
 • umożliwienie zaoszczędzenia nawet 25% paliwa,
 • węgiel czy drewno wypala się dokładnie – spalanie zupełne,
 • możliwość palenia drewnem wilgotnym,
 • poprawienie komfortu cieplnego,
 • nie trzeba tak często podkładać, a co za tym idzie, nie ma potrzeby tak wielokrotnego schodzenia do kotłowni,
 • nie ma potrzeby tak częstego czyszczenia pieca lub kominka,
 • optymalizuje procesy spalania czyniąc je przyjaznym dla środowiska,
 • ograniczają ilość produkowanego przez palenisko czadu poprawiając bezpieczeństwo pracy urządzeń grzewczych,
 • stabilizuje pracę kotłów i pieców (długie wypalanie paliwa w optymalnych warunkach, wysoka temperatura spalania),
 • optymalizuje przenoszenie ciepła do odbiorników,
 • umożliwia samooczyszczenie komory spalania,
 • wydłuża czas eksploatacji urządzeń grzewczych