PolCO₂

Żywica PolCO jest alkaliczną żywicą fenolowo-formaldehydową stosowaną w technologii sypkich mas samoutwardzalnych. Utwardzanie mas zachodzi w temperaturze otoczenia poprzez przedmuchiwanie ich CO₂. PolCO₂ nadaje się do produkcji rdzeni i form, głównie dla odlewów ze staliwa i żeliwa. Odlewy charakteryzują się czystą powierzchnią. Krótki czas utwardzania pozwala na szybkie wytwarzanie zarówno rdzeni jak i form.  Masy wiązane tym spoiwem charakteryzują się mało dokuczliwym zapachem i nieporównywalnie większą wybijalnością w stosunku do mas o podobnym charakterze wiązanych szkłem wodnym.