KR-CO₂

Żywica KR-CO jest spoiwem będącym modyfikacją żywicy KR-CO₂. Masy nim wiązane i utwardzane  CO₂ osiągają nieco lepsze własności wytrzymałościowe. Dzięki temu żywica ta lepiej się sprawdza również przy stosowaniu w niższych temperaturach otoczenia. Odpowiednia lepkość i gęstość, w czasie mieszania, umożliwiają jednorodne rozprowadzanie żywicy w masie, co przekłada się na powtarzalna jakość produkowanych form i rdzeni.

This binder is modified PolCO₂ resin. Substances bound with it and CO₂-cured have slightly better mechanical properties. This improves the resin’s performance when it is used in lower ambient temperatures. The appropriate viscosity and thickness during mixing allow for smooth distribution of resin in substance, which translates into repeatable quality of manufactured moulds and cores.

Pliki do pobrania